1

Skapa struktur i vardagen med hjälp av piktogram, piktogramuppsättningar och piktogramtavlor. Det stora behovet av struktur som personer med autism och ADHD har innebär att de organiserar dagens och/eller veckans uppgifter i dags- och veckoprogram. Dessa program kan vara mer eller mindre detaljerade, beroende på ditt behov av en översikt eller stegvis vägledning, men det de har gemensamt är att de ger en ram för vad som ska hända under dagen – varje dag.

Med pictogram och pictogramtavlor från Autismeshoppen kan du enkelt komma igång med visuell struktur och planering i ditt hem eller på din institution. Vi har utvecklat egna piktogram och piktogramset och säljer kompletta piktogramset från företaget bakom Time Timer för att möta behoven av att skapa struktur i vardagen:

  • rutinmässig vägledning
  • Planera dagen för små barn
  • Planera dagen för tonåringar och vuxna
  • Planering av skoldagen
  • Planering av veckan för barn och vuxna