Piktogrammenuer er et vigtigt skridt på vejen til at hjælpe nonverbale autister, samt personer med begrænsede kommunikationsevner, mod mere selvbestemmelse og mindre frustrationer i hverdagen.

Vores piktogrammenuer til autister findes pt. i varianter med mad og vi arbejder løbende på at udvide sortimentet med andre relevante piktogrammenuer, som f.eks. aktiviteter, steder, mm. Formålet med det er at give børn og voksne autister uden sprog muligheden for selv at bestemme.

Piktogrammenuerne er opsat på en måde, som giver hurtigt overblik og er overskuelige nok med kun 6-8 store billeder på hver side. De kan desuden bestilles i varianter med kun 1 eller et par billeder på hver side (kontakt os gerne herom).

For at holde menuerne relevante og attraktive, bruger vi kun højkvalitetsgrafikker. Er det billeder af mad, lægger vi vægt på at maden ser lækker ud, hvilket er til stor gavn for småspisende eller meget kræsne personer.

Udover vores standard piktogrammenuer til autister, tilbyder vi også at lave skræddersyede piktogrammenuer med dine billeder eller fotos. Sådan sikrer du dig, at selv meget konkret tænkende autister kan være med. Skræddersyede piktogrammenuer får du altid til en god pris, som svarer til omfanget af opgaven (kontakt os gerne herom).