1

Pictogrammenyer är ett viktigt steg för att hjälpa icke-verbala autistiska personer, liksom personer med begränsad kommunikationsförmåga, till mer självbestämmande och mindre frustration i vardagen.

Våra pictogrammenyer för autister finns för närvarande i varianter med mat och vi arbetar kontinuerligt med att utöka sortimentet med andra relevanta pictogrammenyer, såsom aktiviteter, platser etc. Syftet är att stärka barn och vuxna med autism utan språk.

Piktogrammenyerna är utformade på ett sätt som ger en snabb överblick och är tillräckligt hanterbara med endast 6-8 stora bilder på varje sida. De kan också beställas i varianter med endast 1 eller ett fåtal bilder på varje sida (kontakta oss).

För att menyerna ska vara aktuella och attraktiva använder vi endast grafik av hög kvalitet. Om det är bilder på mat betonar vi att maten ser utsökt ut, vilket är en stor fördel för personer med liten aptit eller mycket kräsna ätare.

Förutom våra standardpiktogrammenyer för autistiska personer erbjuder vi även skräddarsydda piktogrammenyer med dina bilder eller foton. Så här ser du till att även mycket konkret sinnade autistiska personer kan vara med. Anpassade pictogrammenyer finns alltid tillgängliga till ett bra pris som motsvarar uppdragets omfattning (vänligen kontakta oss).