1

Personer med autism har ett stort behov av visualisering (piktogram, bilder, scheman, visuella timers etc.), struktur (dagsplaner, veckoplaner, steg-för-steg-beskrivningar av rutiner, tydliga tidsramar och tydliga regler) och – i vissa fall – kommunikationshjälpmedel som hjälper dem att uttrycka sig eller förstå vad andra menar.

På Autismeshoppen.dk hittar du alla de tre typer av visualisering som är oumbärliga för både autister och personer som arbetar med autism: visualisering av tid, skapande av strukturer och hjälpmedel för personer utan språk.

För institutioner har vi stora Time Timers (visuella timers), verktyg för språk- och förståelseträning, piktogramuppsättningar och särskilda träningspiktogram som hjälper barn och vuxna med autism att bli mer självständiga i vardagen.

För personer med autism och deras vårdare har vi ett brett utbud av Time Timers, pictogramuppsättningar och enskilda pictogram, pictogrammenyer, hjälpmedel för personer utan språk och mycket mer.