1

Sensorisk integration handlar om att balansera eller stärka kopplingen mellan sinne och kropp och att reglera dina reaktioner på världen omkring dig. För vissa beror det på att sinnena är för känsliga, medan det för andra beror på att signalerna från kroppen antingen inte är korrekt utformade eller inte når fram till hjärnan. Det leder till olämpliga reaktioner på stimuli, vilket resulterar i t.ex. överbelastning, våldsamt eller olämpligt beteende, samt utmaningar av olika slag i vardagen.

Sensorisk integration använder olika tekniker för att stimulera och reglera sinnena och kan antingen fokusera på enskilda sinnen eller arbeta med alla sinnen i ett program. Det vanligaste är sensoriska borstar eller svampar, massageverktyg – ofta med piggar eller textur, sensorisk belysning och musik, taktila stimuli och olika verktyg för att träna balans och kroppsmedvetenhet.

De produkter du hittar på denna sida används i sensoriska integrationsprogram eller individuellt i sensorisk lek/träning hemma eller på institutioner. De är särskilt utvalda utifrån sina egenskaper och förmåga att ge specifika sinnesintryck och förbättra din förmåga att reagera på och absorbera dem.

Framgångsrik sensorisk integration kan till exempel resultera i mer lämpliga reaktioner på stimuli, förbättrad inre balans, mindre överkänslighet och ökad anpassningsförmåga i situationer med flera stimuli.