1

Det finns många böcker om autism runt om i världen. De flesta av dem publiceras dock på engelska och endast ett fåtal publiceras eller översätts till danska. Det innebär att vi i Danmark går miste om den senaste kunskapen på området.

Det finns till exempel bokstavligen inga böcker om autism på danska som nämner PDA, sexualitet eller depression/stress hos personer med autism.

Därför har vi valt att erbjuda dig de bästa böckerna om autism på engelska, så att du inte går miste om den kunskap och erfarenhet som ofta går förlorad på grund av att böckerna inte översätts till danska.

Nu kan du dra nytta av den aktuella forskningen om autism och utforska olika relevanta ämnen – allt till de förmånliga priser som vi kan erbjuda dig här i butiken.