1

På den här sidan hittar du Autismeshoppens egna hjälpmedel för icke-verbal kommunikation, samt speciellt utvalda produkter som främjar både förståelse och förmågan att kommunicera med andra.

Det finns autistiska personer som antingen inte utvecklar något språk alls eller som utvecklar ett mycket begränsat språk. Det kan bero på att de inte förstår språket eller har svårt att uttrycka sig/tala. Dessutom har de flesta personer med autism svårt att läsa andra.

Det innebär misstag, missförstånd och svårigheter att uttrycka även de enklaste önskemål och behov. Det skapar frustration och försämrar livskvaliteten om det inte åtgärdas och du inte får hjälp med alternativ till konventionellt tal.

Ta itu med dessa frågor med saker som känslohjulet, piktogrammenyer för livsmedelsval eller spel som stärker barnens förmåga att läsa av andra människor.

Utöver vårt standardsortiment erbjuder vi produktion av pictogrammenyer med t.ex. aktiviteter, fordon etc. på begäran. Kontakta oss på kundeservice@autismeshoppen.dk för mer information.