1

Ett sinnesrum är ett särskilt rum – eller hörn – som är utformat på ett speciellt sätt för att tillgodose behovet av sinnesstimulering och sinnesterapi, särskilt för personer med utvecklingsstörningar, demens, stress etc. Sensoriska rum är vanligtvis inredda med mjuka och bekväma möbler, ofta av skumgummi, i ljusa färger och belysta med sensoriska lampor som ger färg och rörelse. Dessutom är sensoriska rum utrustade med olika stora och små verktyg som sensoriska plattor, taktila stigar, massageverktyg, sensoriska kuddar, sittsäckar, bollpool, avskärmning etc.

Utformningen av varje sinnesrum beror på användarens behov. Ljus, musik, vatten och avskärmning används nästan alltid i sinnesrum, medan behovet av t.ex. taktil stimulans eller balansträning varierar mer. Dessutom beror layouten på sinnesrummets storlek och syfte. Ett sensoriskt rum i hemmet kan till exempel skapas i ett mörkt hörn och möbleras med några sensoriska lampor och en säckstol. Samtidigt kan sinnesrummet på den specialiserade institutionen eller äldreboendet vara fördelat på flera små rum, där varje rum är utformat efter behovet av att stimulera ett av sinnena, så att användarna kan välja det som passar deras behov för tillfället.

Eftersom de flesta institutioner inte har så mycket utrymme väljer de tyvärr ofta att utse ett rum till ett sensoriskt rum och organisera det med olika områden, t.ex. taktil stimulering med en bollpool i ett hörn, sensorisk belysning i ett annat hörn, sensoriska möbler i det tredje hörnet – och sedan använda det fjärde hörnet för aktiv sensorisk stimulering med t.ex. massage, aktiv taktil stimulering eller balansträning.

Oavsett hur du väljer att utforma ditt sinnesrum är det viktigt att komma ihåg att ta hänsyn till dina användares behov för att säkerställa att de maximerar fördelarna med sinnesterapi när det gäller avslappning, lugn och förbättrat mentalt välbefinnande.