Utvecklingsleksaker är ett koncept som bygger på användningen av olika leksaker i ett terapeutiskt eller utbildningssammanhang i syfte att utveckla specifika färdigheter eller kompetenser.

Tyvärr kan barn med autism ofta utmanas på många sätt, både mentalt och fysiskt. Detta kräver att man är särskilt uppmärksam på de specifika utmaningar som varje barn har och arbetar målmedvetet för att stödja barnets utveckling.

Användningen av utvecklingsleksaker gör det roligare och mer motiverande för barnet att anstränga sig för att lära sig nya färdigheter. Autistiska personer kan vara mycket passiva och tveksamma till att prova nya saker, särskilt om de inte har någon anledning att göra det. Genom att använda utvecklingsleksaker kan barnet lättare hitta lekens mening, eftersom den utvecklingsleksaken tilltalar barnet på ett unikt sätt – genom att introducera dem till något bekant som leder till något okänt; genom att stimulera sinnena eller fånga deras uppmärksamhet med interaktiva element, som ljud, ljus eller rörelse genom beröring eller annan interaktion. Det gör det lättare och roligare för barnet att engagera sig i leken och utveckla nya färdigheter och lära sig nya saker.

Utvecklingsleksaker för barn med autism kan användas för att stärka deras interaktion, uppmärksamhet, koordination, sociala färdigheter, finmotorik med mera. Även om de aldrig kan stå för sig själva, är utvecklingsbara leksaker för barn med autism en viktig del av den dagliga träningen i till exempel en förskola för barn med särskilda behov, liksom i en mysig hemmiljö.