1

Att man måste använda piktogram för autister är något av det första man får veta när en autismdiagnos ställs. Och det finns goda skäl till det. Barn och vuxna med autism har ofta svårt att navigera i en värld av bara ord eller komplicerade handlingar. De behöver visualisera uppgifterna, strukturera och underhålla dem.

Därför gillar de flesta piktogram, som gör att de kan skapa den ordning de behöver på ett visuellt sätt som är meningsfullt för dem. Piktogrammen för autister är inte bara bilder. De är skapade specifikt i syfte att vägleda, förklara och visualisera handlingar. Det är därför de också kallas för visualiseringshjälpmedel.

Autister är extremt visuella människor och det gör att all kommunikation eller inlärning blir lättare – eller till och med möjlig när den görs visuell.

Piktogrammen för autister som du hittar på Autismeshoppen.dk är indelade i 3 kategorier: individuella piktogram, träningsserier och piktogrammenyer, beroende på deras syfte. Individuella piktogram används för att sätta samman dag-/veckoplanen för barnet eller vuxen med autism. Träningspass används för att lära ett barn eller en ung person med autism att självständigt genomföra personliga rutiner, som att gå på toaletten eller ta ett bad. Piktogrammenyerna används för att ge särskilt autister utan språk möjlighet att uttrycka sina önskemål och komma till tals.

Vi har piktogram för autister i storlekarna 7×7 cm och 5×5 cm. Dessutom erbjuder vi skapandet av piktogramprodukter med dina bilder, vilket kan vara nödvändigt om en autistisk person inte kan tänka abstrakt eller i kategorier. Vi erbjuder även gratis rådgivning i detta avseende.